Ampco-Flashlight.com

Ampco-Flashlight.com is een van de partners waarvoor OMCBase een online fundament heeft gerealiseerd. Het is een groot en lopend project, waarbij een goede samenwerking en zuivere communicatie de grondlegging is. Met trots willen we je op deze pagina uitleggen wat wij voor Ampco-Flashlight.com betekent hebben.

– Online strategie en implementatie

Formuleer een online strategie die ons helpt onze toekomstige businessdoelstellingen te behalen, en zorg ervoor dat deze strategie intern draagvlak krijgt, geïmplementeerd wordt en de Ampco Flashlight Group klaarmaakt voor verdere groei.” Begin 2018 is deze meerjarensamenwerking gestart met de focus op het bouwen, inrichten en opleveren van een nieuwe website voor Ampco Flashlight Rental & Sales.

 

– Specialisten in licht, geluid en rigging

Bij Ampco Flashlight werken meer dan 300 werknemers elke dag aan het perfecte licht, geluid en rigging voor grote events en bijeenkomsten. Ampco Flashlight bestaat uit meerdere bedrijven zoals Ampco Flashlight Rental & Sales, Cybermotion, Metrao en Riggingbox. Zij zijn marktleider binnen hun branche en zijn als één van de weinige spelers in staat om bijvoorbeeld projecten als het Eurovisie Songfestival & Lowlands uit te voeren.

 

Hier hebben we alinea 1, die ongeveer drie zinnen bevat Zo is er genoeg te lezen, maar wordt het niet te veel.

Voor alinea 2 geldt datzelfde: minimaal twee en maximaal drie zinnen om ook weer een verhaal te vertellen zonder 1000 woorden.

In deze alinea is het verstandig om nog even in te haken op de samenwerking tussen het bedrijf en OMCBase. Omdat dit de laatste alinea is, wordt deze niet altijd gelezen. Belangrijk woorden zijn dus een must.

Degene die de quote schrijft

De auteur's functie, www.ampco-flashlight.com

OMCBase aanpak

Vanuit de online strategie is gekozen om eerst het online fundament voor Ampco Flashlight Rental en Sales op te bouwen. Een goed technisch platform, mét aangescherpte proposities, duidelijke cases mét behoud van opgedane autoriteit. Het online fundament voor de andere bedrijven in de holding wordt na deze live-gang volgens dezelfde methodiek opgezet. Omdat het bouwen van een online fundament veel impact heeft op een organisatie werkt het team van OMCBase ‘in house’ bij Ampco. Dit is kenmerkend voor de OMCBase projectaanpak. Het bouwen van een nieuwe website raakt de branding, vraagt om herijking van bestaande proposities en vraagt om veranderbereidheid bij het Sales- en Marketingteam. Een goed resultaat bereiken we alleen door samen van start te gaan, vanuit een duidelijke projectplanning en -groep. De belangrijkste aspecten in het Plan van aanpak voor Rental en Sales:

1. Inventarisatie en strategievorming

 • Toetsen van missie, visie, strategie en kernwaarden;
 • Proposities vastleggen; Bewaken en borgen ‘brand autoriteit’;
 • Productgroepen en merken verkennen;
 • Segmenten bepalen en vastleggen;
 • Doelgroepen bepalen met schetsen van bijbehorende persona’s.
g

2. Lancering en start campagnes

 • Bouwen website;
 • Opzetten en uitvoeren contentstrategie;
 • Campagnedoelen bepalen en Key Performance Indicators (KPI’s) opstellen met de business units.

3. Onderhoud en optimalisatie

 • Ondersteunen marketingteam bij campagneresultaten;
 • Bijsturen en aanpassen van campagnes op basis van monitoring;
 • Tussentijdse evaluaties.

Een greep uit de diensten waarop Ampco-Flashlight.com een beroep doet

(Online) strategie

(Online) strategie

Er  is een Online Marketing-strategie uitgedacht die voor meerdere jaren doorlopend is. De aandacht ging vooral uit naar de website, de proposities, de cases en het behouden van de opgedane online autoriteit. Een goede planning is hier van groot belang.

(Online) strategie

Content Marketing

Het borgen van de ‘brand autoriteit’ wordt gedaan in de Content Marketing.  De invulling van de website 

(Online) strategie

Search Engine Optimization

Voor een grote speler in de branche is het van levensbelang om online goed gevonden te worden. Met behulp van SEO wordt ingesprongen op zowel het ruime assortiment, als de kernwaarden van Ampco-Flashlight.com. Ook hier een continue bewaking van de ranking.

(Online) strategie

Processen en management

Een nieuwe website betekent een nieuwe blik op de branding en op bestaande proposities. Om een optimaal resultaat te realiseren moet het sales- en marketingteam meegenomen worden in deze veranderingen.

Ook je online fundament bouwen of verstevigen?

Bel mijMail mijApp mij

info@omcbase.nl      |      06 163 698 04

Onze werkwijze

Samen inventariseren

Een voorstel ontvangen

Campagne starten

Behaal jouw (online) doelen