06-16369804 info@omcbase.nl

Partnership Ampco Flashlight

Online strategie en implementatie

Formuleer een online strategie die ons helpt onze toekomstige businessdoelstellingen te behalen en zorg ervoor dat deze strategie intern draagvlak krijgt, geïmplementeerd wordt en de Ampco Flashlight Group klaarmaakt voor verdere groei. Begin 2018 is deze meerjaren samenwerking gestart met de focus op het bouwen, inrichten en opleveren van een nieuwe website voor Ampco Flashlight Rental & Sales

Specialisten in licht, geluid en rigging

Bij Ampco Flashlight werken meer dan 300 werknemers elke dag aan het perfecte licht, geluid en rigging voor grote events en bijeenkomsten. Ampco Flashlight bestaat uit meerdere bedrijven zoals Ampco Flashlight Rental & Sales, Cybermotion, Metrao en Riggingbox. Zij zijn marktleider binnen hun branche en zijn als één van de weinige spelers in staat om bijvoorbeeld projecten als het Eurovisie Songfestival & Lowlands uit te voeren.

OMCBase aanpak

Vanuit de online strategie is gekozen om eerst het online fundament voor Ampco Flashlight Rental en Sales op te bouwen. Een goed technisch platform, mét aangescherpte proposities, duidelijke cases mét behoud van opgedane autoriteit. Het online fundament voor de andere bedrijven in de holding wordt na deze live-gang volgens dezelfde methodiek opgezet. Omdat het bouwen van een online fundament veel impact heeft op een organisatie werkt het team van OMCBase ‘in house’ bij Ampco. Dit is kenmerkend voor de OMCBase projectaanpak. Het bouwen van een nieuwe website raakt de branding, vraagt om herijking van bestaande proposities en vraagt om veranderbereidheid bij het Sales en Marketingteam. Een goed resultaat bereiken we alleen door samen van start te gaan, vanuit een duidelijke projectplanning en projectgroep. De belangrijkste aspecten in het Plan van aanpak voor Rental en Sales:

1. Inventarisatie en strategievorming

 • Toetsen van missie, visie, strategie en kernwaarden;
 • Proposities vastleggen; Bewaken en borgen brand autoriteit;
 • Productgroepen en merken verkennen;
 • Segmenten bepalen en vastleggen;
 • Doelgroepen bepalen met schetsen van bijbehorende persona’s;

2. Lancering en start campagnes

 • Bouwen website;
 • Opzetten en uitvoeren contentstrategie;
 • Campagnedoelen bepalen en kpi’s opstellen met de business units;

3. Onderhoud en optimalisatie

 • Ondersteunen marketingteam bij campagneresultaten;
 • Bijsturen en aanpassen van campagnes op basis van monitoring;
 • Tussentijdse evaluaties.

Deze diensten worden onder andere toegepast:

(Online) strategie

(Online) strategie

Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken.

(Online) strategie

Content strategie

Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken.

(Online) strategie

Search Engine Optimisation

Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken.

(Online) strategie

Processen en management

Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken.