Chatbot

Een chatbot is een geautomatiseerd programma dat geïnstalleerd kan worden op een website. Vooraf kan de website-eigenaar instellen welke reacties, interacties, keuzemogelijkheden of andere instellingen de chatbot geeft. Als de websitebezoeker een bericht stuurt, zal de chatbot op basis van dat bericht in de workflow op zoek gaan naar de vooraf ingestelde antwoorden.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Uw specialist Yaël helpt u graag verder.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.