Conversiepercentage

Het conversiepercentage is het aantal procent van het totaal dat heeft geconverteerd. Het totaal kan op meerdere factoren slaan: het totaal aantal websitebezoekers in een maand, het totaal aantal weergaven van een advertentie, et cetera. Het percentage wordt berekend door het aantal conversies (bijvoorbeeld nieuwsbriefinschrijvingen) te delen door het totaal (bijvoorbeeld websitebezoeken) en die uitkomst te vermenigvuldigen met honderd.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Uw specialist Yaël helpt u graag verder.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.