Duplicate content

Van duplicate content is sprake wanneer dezelfde content op exact dezelfde wijze op meerdere internetpagina’s te vinden is. Er zijn twee soorten duplicate content:
1) Interne duplicate content geldt wanneer dezelfde content binnen hetzelfde domein voorkomt op meerdere pagina’s.
2) Externe duplicate content geldt wanneer dezelfde content op verschillende domeinen voorkomt.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Uw specialist Yaël helpt u graag verder.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.