Huisstijl

Een huisstijl is de verzameling van regels in het belang van visuele en communicatieve uitingen vanuit een bedrijf. Denk bij visueel aan het logo (beeldmerk), het kleurgebruik, de typografie (de gebruikte lettertypes en lettergroottes), de vormen, de afstanden en andere vormgevingselementen. Bij communicatief kun je de tone of voice als voorbeeld nemen. De huisstijl moet in elke uiting consequent gebruikt worden. Van website tot bedrijfskleding en van e-mail tot factuur. Het doel van de huisstijl is — naast professionaliteit uitstralen — bekendheid en herkenbaarheid kweken.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Uw specialist Yaël helpt u graag verder.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.