KISS

De term KISS is een principe waarbij zaken zo eenvoudig mogelijk gehouden moeten worden en waarbij complexiteit vermeden moet worden. De term is een afkorting voor Keep It Simple, Stupid. Vaak ligt de kracht van verschillende zaken in hun eenvoud.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Uw specialist Yaël helpt u graag verder.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.