Responsiveness

Wanneer visuele uitingen (websites, advertenties, afbeeldingen, et cetera) automatisch aangepast worden aan het formaat van het gebruikte apparaat (desktop, laptop, tablet, smartphone, et cetera) is er sprake van responsiveness. De uiting moet op elk formaat geoptimaliseerd worden.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Uw specialist Yaël helpt u graag verder.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.