SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een onderzoek waarbij intern en extern naar de positie van een onderneming gekeken wordt. De afkorting staat voor strenghts (sterktes), weaknesses (zwaktes), opputunities (kansen) en threats (bedreigingen). Door op al deze vier vlakken bevindingen te onderzoeken, kan een sterk marketingplan opgezet worden. De sterktes en zwaktes zijn intern (binnen het bedrijf). Een voorbeeld van een sterkte is de locatie van het bedrijf. Een voorbeeld van een zwakte is de onervarenheid van het personeel. De kansen en bedreigingen komen van buitenaf (extern). Een voorbeeld van een kans is dat er recentelijk een technologische ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld van een bedreiging is dat concurrenten gemakkelijk kunnen toetreden binnen de branche.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Uw specialist Yaël helpt u graag verder.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.