Leer prioriteiten stellen door de MoSCoW-methode

Prioriteren: het kan het verschil betekenen tussen het wel of niet slagen van een project. Met behulp van de MoSCoW-methode kun jij bepalen welke taken de voorkeur krijgen boven anderen. In dit blog lees je over de vier elementen waaruit deze afkorting bestaat.

Zou je interesse hebben in een vrijblijvend adviesgesprek?

Vrijblijvend met een ervaren strateeg

Jessie Vullings

3 Nov, 2020

}

0 minuten

Wat is de MoSCoW-methode?

De MoSCoW-methode is een manier om binnen je project verschillende aspecten te prioriteren aan de hand van vier categorieën: must have, should have, could have en would have/won’t have. De eerste letters van deze vier elementen geven deze methode haar naam.

Wat je prioriteert hangt sterk af van je project en het doel daarvan. Zo kun je bepaalde productfeatures of -kenmerken prioriteren, maar ook taken of expertises.

Deze methode is bij software engineering erg populair, maar kan vanzelfsprekend ook binnen andere markten gebruikt worden. Het MoSCoW-principe wordt gebruikt om te bepalen welke elementen er wel of niet in het eindresultaat moeten zitten. Dit eindresultaat kan van alles zijn: een softwareprogramma, een specifiek product, een (marketing)strategie en noem maar op.

Welke problemen lost de MoSCoW-methode op?

Wanneer je een project start, of met een optimalisatie bezig gaat, moet je weten waar je aan toe bent. Binnen zo’n situatie kun je echter tegen een aantal dingen aanlopen:

1) Het hele team verschilt van mening

Een project met meer dan één persoon uitvoeren heeft zijn voordelen (ieder heeft zijn eigen expertise). Maar tegelijkertijd ontstaat hier ook een valkuil. De kans is groot dat ieder teamlid een andere mening is toegedaan. Dat feit is opzichzelfstaand helemaal prima, maar het kan de prioritering van de projectfactoren in de weg zitten. Als iedereen vindt dat een andere factor de meest belangrijke is, zal dat een unaniem besluit lastig maken.

2) Er bestaat überhaupt nog geen prioritering

Soms gaan mensen uit enthousiasme direct aan het werk. Ze zien dan wel waar het schip strandt. Wat zij het leukst vinden om te doen, gebeurt eerst. Verder zit er geen logisch denkwerk achter dat rekening houdt met bijvoorbeeld efficiëntie of klantervaring.

3) Er is geen echte leider binnen de groep

Niet elke groep is even hiërarchisch ingedeeld. Projectleden zitten dan allemaal op hetzelfde niveau en kunnen elkaar altijd helpen, adviseren en de weg wijzen. Echter leidt dat soms tot het feit dat er totaal geen leiderschap binnen de groep is. En juist bij het prioriteren van projectfactoren is dat erg belangrijk.

To Do Lijst MoSCoW

De oplossing: MoSCoW

Voor deze problemen is de MoSCoW-analyse een welkome oplossing. Hiermee wordt geanalyseerd welke factoren er allemaal zijn binnen het project en worden deze vervolgens geprioriteerd. Dat gebeurt aan de hand van de vier eerder genoemde onderdelen. Houd in je achterhoofd dat het hierbij gaat om het eindresultaat: wat zit er wel en niet in hetgeen er straks opgeleverd wordt?

Must have

Dit zijn eisen die absoluut noodzakelijk zijn om het eindresultaat te laten functioneren zoals bedoeld. Hier is geen overleg over te voeren: zonder deze eisen werkt het eindresultaat niet. Zo kan bijvoorbeeld de optimalisatie van een webpagina niet zonder voorafgaande analyses (concurrentieanalyse, zoekwoordenanalyse, enzovoorts).

Should have

De volgende categorie bevat eisen die zeer gewenst zijn. Deze moeten daarom eigenlijk wel worden toegevoegd, mits het ook kan. Het zijn niet direct noodzakelijke eisen, maar ze zullen binnen korte tijd een grote rol gaan spelen. Echter zou het eindresultaat ook functioneren wanneer deze eisen niet worden nageleefd. Als voorbeeld: wanneer een manager diens werknemers wekelijks via de mail hun planning stuurt, kun je bedenken dat een roostersysteem hiervoor wenselijk zou zijn. Het is niet direct nodig, maar het zou overzichtelijker, efficiënter en minder vatbaar voor fouten zijn.

Could have

Bij deze categorie verandert het van een eis in een wens. Het zou mooi zijn als aan deze wens(en) wordt voldaan, maar het is niet erg als het niet gebeurt. Belangrijk is dat het geen gevaar vormt voor de beschikbare tijd, het beschikbare budget of de voor handen zijnde capaciteit. Botst het niet met de must have en de should have, dan kan ook een could have worden toegevoegd.

Would have / Won’t have

De laatste op de lijst bevat wensen die op dit moment nog niet relevant zijn, maar dat voor een later project eventueel wel kunnen zijn. Het is niet de moeite waard om er nu al tijd of geld in te investeren. In het huidige project worden deze wensen daarom niet nagestreefd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online kledingwinkels die middels speciale technologie klanten kleding kunnen laten passen op een online 3D-model van zichzelf.

Post it notes op laptop

De MoSCoW-analyse gebruiken voor een efficiënt resultaat

Met de prioritering volgens de MoSCoW-analyse kun je efficiënt werken. Je lost er de drie eerder genoemde problemen mee op. Ondanks de verschillende meningen stel je met z’n allen een aantal criteria op waaraan het eindresultaat moet voldoen. Deze heeft iedereen op dat moment helder.

Ook weet iedereen direct wat de eerste taken zijn die opgepakt moeten worden en waarom dat gebeuren moet. Dit zorgt voor een extra drive. Als laatste kan met de juiste prioritering makkelijk gekeken worden hoe het er op een later moment voorstaat. Waar een leider dit normaal gesproken doet, biedt de MoSCoW-analyse daar nu houvast in.

Prioriteiten kunnen veranderen naarmate de tijd vordert

Wensen en eisen zijn niet one-size-fits-all. Elk bedrijf en elke projectgroep heeft haar eigen. Dat betekent natuurlijk niet dat ze binnen een bedrijf ook eeuwig tot dezelfde categorie blijven behoren. Kijk er niet vreemd van op als de wensen en eisen verschuiven naarmate je bedrijf verandert.

Zo kun je bijvoorbeeld als bedrijf een grote groei meemaken. Je krijgt dan meer orders binnen, waardoor je ontdekt dat een automatisering hierin opeens noodzakelijk (must have) blijkt en niet meer onder de could have-categorie valt. Je kunt dan niet meer handmatig alle orders doorvoeren, omdat er zo veel meer bestellingen zijn dat je daar niet meer de tijd voor hebt. Het verandert vervolgens naar de must have omdat zonder dit element een groot deel van de orders niet wordt doorgezet.

MoSCoW in de marketing

Ook in de marketing kun je de MoSCoW-methode goed gebruiken. Prioriteren zorgt ervoor dat je je bewust wordt van wat er wel en niet kan. Wat is echt noodzakelijk? Wat is wenselijk? En wat hoeft niet perse?
Door met deze blik naar een strategie, een optimalisatie of een andere marketingactiviteit te kijken zorg je voor bewustwording. Binnen de marketing staat de klant vrijwel altijd centraal. Door in te spelen op diens behoeften, wensen en eisen zal deze eerder geneigd zijn iets bij jou te komen afnemen. Het hiervan bewust zijn helpt daarbij.

Neem hun wensen en eisen mee in je MoSCoW-analyse. Ontdek hoe je je product, dienst of ander type aanbod precies moet laten aansluiten op de klant. Wat moet je daarvoor doen? Wat mag er dan niet ontbreken en wat moet er juist niet inzitten? Door de meest essentiële dingen als eerste te regelen zet jij een sterk aanbod neer. Een aanbod waar mensen graag voor terugkomen. Of misschien zelfs andere mensen over inlichten. Zo helpt de MoSCoW-methode jouw bedrijf om precies aan de vraag van de klant te voldoen, met een grote kans op groei als je dat consequent goed aanpakt.

Wil jij ook graag betere prioriteiten stellen binnen je bedrijf?

Jouw bedrijfsgroei kan sneller en beter. Met het commercieel groeiplan ontdek je waar de essentie zit voor groei.
Bekijk commercieel groeiplan
js_loader