Missie en visie opstellen voor jouw strategie

Missie en visie, die termen hoor je waarschijnlijk vaak terugkomen. Wellicht vraag je je af of je hiermee echt iets toevoegt of dat het alleen maar voor de sier is. Het korte antwoord: deze twee elementen vormen het fundament voor je strategie. In dit blog gaan we dieper in op de termen en geven we voor jouw missie en visie voorbeelden om inspiratie uit te halen.

Zou je interesse hebben in een vrijblijvend adviesgesprek?

Vrijblijvend met een ervaren strateeg

Jessie Vullings

15 Apr, 2020

}

0 minuten

Een missie en een visie zijn van immens belang voor je business. Maar hoe stel je deze op? In dit artikel neem ik je mee in de wereld van doelen en dromen binnen bedrijven en organisaties. Ik zal hierbij de volgende onderwerpen behandelen:

 • De betekenis van een visie voor je bedrijf, met voorbeelden
 • Wat een missie inhoudt voor je business, plus voorbeelden daarvan
 • Het nut van het hebben van een missie en een visie
 • Een uitleg van het verschil tussen beide termen
 • Hoe jij zelf een visie kunt opstellen
 • Hoe jij zelf een missie kunt opstellen

Missie en visie als fundering

Een missie en een visie zijn beiden van groot belang voor je onderneming. Zo kijk je naar het hier en nu (met je missie) en naar de toekomst (met je visie). Voor je aan de slag gaat met het opstellen van een internetmarketingstrategie is het zaak om deze twee termen op orde te hebben. Zij gelden namelijk als backbone van je onderneming. Beslissingen die je voor je marketing(strategie) neemt, stoel je op de identiteit en de einddroom van je business.

Wat kwam eerst: de missie of de visie?

De visie bepaal je als eerste. Hierin kijk je naar wat je met je onderneming wilt bereiken. Vanuit daar kun jij een missie gaat uitstippelen. De missie helpt namelijk om je visie te kunnen bewerkstelligen.

Wat is een visie?

De visie van jouw bedrijf zegt iets over je doelstellingen voor de toekomst. Wat wil jij met je onderneming gaan bereiken of realiseren over een jaar of vijf à vijftien? Vaak wordt bij deze doelstelling de maatschappij ofwel een gedeelte daarvan betrokken. De visie komt voort uit de drijfveer van jouw business. De kans is groot dat jij met een bepaald doel jouw business bent begonnen. Bijvoorbeeld: “zoveel mogelijk kennis overdragen over onderwerp X” of “mensen voorzien in hun behoefte in Y”. Het is niet erg als deze beeldvorming vrij rooskleurig is, of een ideaal. Een goede visie is namelijk motiverend en inspirerend. Je kijkt hierbij in de toekomst en vraagt jezelf af hoe je bedrijf er dan uitziet.

Voorbeelden van een visie van bedrijven

Het is van groot belang om deze blik op de toekomst helder te hebben. Voordat je een bedrijf begint heb je vaak al een beweegreden om dit te doen. Deze drijfveer helpt je al enorm in de goede richting om een inspirerende visie op papier zetten. Om je nog verder op weg te helpen, sommen we hier een aantal voorbeelden voor je op:

 • De visie van Google: “De informatie van de wereld beschikbaar maken binnen één klik
 • De visie van Ikea: “Een beter dagelijks leven creëren voor mensen
 • De visie van Oxfam: “Een wereld zonder armoede
 • De visie van Apple: “Geweldige producten maken
 • De visie van Wehkamp: “Het leven van alle gezinnen in Nederland mooier en makkelijker maken
missie en visie voorbeelden

Wat is een missie?

Een missie laat kortweg zien waar je bedrijf voor staat en hoe je je kan onderscheiden van de rest in de branche. Hierbij spelen kernwaarden een grote rol. Deze vormen de identiteit van jouw bedrijf. Wat maakt dat jij ‘jij’ bent? Wat is de bestaansreden van je bedrijf? In de missie van je onderneming omschrijf je wat je uitvoert met je bedrijf. Echte waarde toevoegen is van groot belang. Wat betekent jouw business, dienst of product voor je doelgroep? Het is wel de bedoeling dat jij oplet dat je de identiteit met alle teams binnen je onderneming afstemt. Je kunt pas krachtig een boodschap overbrengen als alle neuzen dezelfde kant op staan.

Voorbeelden van visies van bedrijven

Een missie richt zich dus vooral op het hier en nu. Wat doet jouw business in het heden om uiteindelijk naar je visie toe te werken? Om je op weg te helpen, geven we je ook hier een aantal voorbeelden van:

 • De missie van Wolters Kluwer: “Professionals de benodigde tools, software en informatie bieden om een efficiënt resultaat te kunnen behalen
 • De missie van Google: “’s Werelds informatie organiseren en deze universeel toegankelijk en bruikbaar maken
 • De missie van Netflix: “We beloven onze klanten een geweldige service, onze leveranciers een waardevolle partner, onze investeerders vooruitzichten op aanhoudende winstgevende groei en onze werknemers de allure van grote impact

Wat is de meerwaarde van een missie en een visie opstellen?

Je missie en je visie gebruik je als basis voor je strategische plan. Bij alle keuzes die je maakt met je business houd je je bedrijfsidentiteit en je toekomstvisie in acht. Omdat je missie en visie doorgaans niet veranderen, creëer je een stevige houvast voor de bestaansduur van je bedrijf.

Door een missie en een visie op te stellen, zorg je ervoor dat iedereen binnen je bedrijf dezelfde motivatie heeft. In al je manieren van communicatie (de content op en de look-and-feel van je website, social media-uitingen, klantcontact, e-mailcampagnes, et cetera) moet deze motivatie hetzelfde zijn. Dit resulteert in herkenbaarheid en geeft een sterke boodschap richting de (potentiële) klanten.

verschil missie en visie

Verschil tussen missie en visie

Een missie en een visie zijn absoluut niet hetzelfde. Hoewel het op elkaar lijkt, is de insteek anders. Een missie is gebaseerd op het heden en omschrijft wat jouw onderneming doet voor de omgeving. Deze geldt ongeveer voor een periode tot vijf jaar. Een visie daarentegen is gericht op de toekomst. Het bevat een uiteindelijke droom die door het uitvoeren van de missie uitkomt.

Als voorbeeld hiervan kijken we — nog een keer — naar de stichting Oxfam. Deze heeft als visie: “Een wereld zonder armoede”. De missie waarmee de organisatie deze toekomstdroom wil laten uitkomen is als volgt: “Helpen met langdurige oplossingen creëren tegen oneerlijkheid en armoede door ons hiervoor in te zetten en dit kenbaar te maken”. Je zou de missie dus kunnen zien als een middel om de visie te behalen.

Nu ben jij zelf aan de beurt

Je weet nu wat de achterliggende gedachte is van zowel de missie als de visie. En je weet wat het verschil tussen deze twee is. Het is nu tijd om voor jezelf een missie en een visie op te stellen. Doe dit voordat je een marketingstrategie gaat ontwikkelen. De keuzes in laatstgenoemde baseer je namelijk op je identiteit en je toekomstdroom. Als je dit andersom aanpakt, heb je geen houvast bij eventuele (noodgedwongen) aanpassingen in je strategie.

Zelf een visie opstellen

Een visie hebben is cruciaal voor elke onderneming. Deze is namelijk de spreekwoordelijke grondlegger voor je strategie. Met behulp van een SWOT-analyse, een Business Model Canvas en een krachtig en gefundeerd marketingplan stel jij een strategie op waarbij je de visie als leidraad neemt.

Vaak heb je al een visie

Als je een business opstart, heb je over het algemeen vaak al een visie in gedachten. Je wilt iets bereiken en om dat te realiseren begin je je bedrijf. Bijvoorbeeld het overdragen van bruikbare en vaak gevraagde informatie, mensen voorzien in hun behoeften of daadwerkelijke oplossingen bieden voor veelvoorkomende problemen.

De ingrediënten van je visie

Bij het formuleren van je visie kijk je naar je doelgroep, naar het van waarde zijn voor hen en naar wat je ideale uitkomst is. Het is belangrijk dat je deze zaken formuleert. Ook al zitten ze wellicht goed in jouw hoofd geprint: iemand anders moet deze informatie ook (snel) kunnen inzien.

Specificeer je doelgroep(en) echt en beperk je niet tot ‘mensen’. Richt je op kappers, autohandelaren, directeuren of wat ook je doelgroep is. Zet daar meteen bij hoe jouw product of dienst hen gaat helpen. Als je dit goed aanpakt, focus je niet op wat je aanbod doet maar op wat het betekent voor de klant.

Beschrijf in je visie ook wat je ideale toekomstplaatje is. Wat wil je bereiken? Waar wil je over ongeveer vijftien jaar staan met je bedrijf? Welke rol wil jij in de (markt)omgeving en/of samenleving spelen? Het mag hier zeker rooskleurig zijn: dat helpt juist om ingrijpende en inspirerende beslissingen te nemen.

Het formuleren

Vergeet niet dat je visie niet alleen voor jezelf (en je bedrijf) wordt opgesteld, maar ook om buitenstaanders — denk aan klanten, investeerders, leveranciers, et cetera — te vertellen wat de droom van jouw bedrijf is. Formuleer dit helder en concreet. Vergeet moeilijke woorden en jargon, wees specifiek en maak de visie niet de lang. Je kunt hiervoor de SMART-methode gebruiken. Je verplicht jezelf dan om je (toekomst)doelstelling Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden te formuleren.

missie en visie

Hoe maak ik een missie?

Bepaal wat jij wilt uitdragen naar je omgeving. Hoe wil je zaken aanpakken? Wat wil jij mensen bieden? Hoe ga je helpen om mensen hun droom of doel te laten bereiken? Waar staat jouw bedrijf voor? Dit zijn allemaal vragen die je helpen bij het opstellen van je missie.

Je kernactiviteiten en -waarden komen terug in je missie. Wat is de ‘main focus’ van je business? Bied je materiaal, lever je kennis of zet je in op dienstverlening? Dit aanbod richt je op een bepaalde doelgroep: benoem die ook. Wees hier specifiek en voorkom te brede groepen. In je missie neem je tevens op wat je in het heden betekent voor je doelgroep. Waar deze meerwaarde in de visie een doel op de lange termijn is, kijk je in je missie naar je huidige handelen om dat doel te bereiken. Dit is ook de ideale kans om je te onderscheiden van je concurrentie. Formuleer je missie ook beknopt, maar inspirerend. Laat ook je medewerkers of collega’s de missie lezen: er moet algemeen draagvlak zijn. Iedereen moet de missie (maar ook de visie) uitdragen en dat kan niet als ze het er niet mee eens zijn.

Hulp nodig bij het opstellen van je missie en visie?

Het kan zijn dat je graag een missie en een visie wil opstellen, maar dat dit je niet lukt. Wellicht heb je te weinig tijd om je hierop voldoende te kunnen focussen. Misschien heb je moeite om jouw gedachten op een pakkende manier te vertalen en op papier te zetten. Toch is het belangrijk dat je een missie en een visie opstelt voor jouw nieuwe bedrijf. Je kunt hiervoor de voorbeelden van missies en visies van andere bedrijven gebruiken. Als je er niet uitkomt helpen wij je er graag bij.

missie en visie definitie

Bel of app: 0616369804
Mail: yael@omcbase.nl

Samen je missie en visie opstellen?

De missie en visie zijn de basis voor verdere strategieën binnen je onderneming. Wil je hier samen naar kijken? Wij staan altijd voor je klaar om je te helpen groeien.