Hierom kun jij niet zonder een marktonderzoek

Een marktonderzoek doen helpt je om een goede voorbereiding te treffen voor de uitwerking van je product, dienst, idee of bedrijf. Te hard van stapel lopen kan funest zijn voor je business. Een marktonderzoek helpt je in kaart te brengen waar je doelgroep zit en wat je kansen in de markt zijn.

Zou je interesse hebben in een vrijblijvend adviesgesprek?

Vrijblijvend met een ervaren strateeg

Jessie Vullings

8 Jul, 2020

}

0 minuten

Wat is een marktonderzoek?

Een marktonderzoek is een manier om de markt van jouw product of dienst inzichtelijk te krijgen. Je onderzoekt hoeveel potentie er is om op de huidige manier door te gaan of om een nieuwe weg in te slaan en of dat rendabel zal zijn. Hierbij kijk je enerzijds naar je klanten en anderzijds neem je je concurrenten mee in je onderzoek. Je creëert een totaalbeeld van de marktomgeving die van invloed is op jouw product of dienst.

Waarom moet je marktonderzoek doen?

De doelstelling van je marktonderzoek is het inzicht krijgen in de levensvatbaarheid van je bedachte plannen. Je bereidt je voor op de toekomst van je (nieuwe) product, dienst, idee of bedrijf en kijkt of deze een beetje reëel is. Dat levert je veel waardevolle informatie op. Wellicht kom je erachter dat een bepaalde keuze toch niet zo rendabel zal uitpakken omdat er te veel concurrentie op de markt is. Of je ontdekt dat je juist een gat in de markt hebt gevonden doordat je iets kunt bieden wat huidige afnemers in je markt nog niet hebben gevonden. Beiden helpen je verder bij het maken van belangrijke keuzes.

De grote vraag: hoe doe je een marktonderzoek? Dat bestaat uit een aantal onderdelen. Denk aan een brancheonderzoek, een concurrentieanalyse, klantenonderzoek en meer. In dit blog duiken we dieper in deze onderwerpen en leg ik je uit hoe zelf aan de slag kunt gaan.

Ontdek hoe je markt in elkaar zit

De branche waarin je je bevindt heeft veel invloed op je marktonderzoek. Als jij een product of dienst wil uitrollen of je huidige aanbod wil updaten dan moet je weten of dat een reëel beeld is en of dat zin heeft. Is het uitvoeren hiervan haalbaar?

Je kijkt hiervoor naar een aantal zaken. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag wat de gemiddelde omzet is in jouw branche. Met je eigen berekeningen in gedachten kun je op deze wijze zien of je (nieuwe) product of dienst levensvatbaar is.

Onderzoek ook hoe vitaal de branche waarin je wilt zitten is. Daarmee bedoelen we: hoe verhoudt het aantal ondernemers dat is gestopt zich met het aantal succesvolle ondernemers? Als blijkt dat er veel faillissementen zijn dan moet je wellicht nog eens extra goed naar je eigen plannen kijken.

Jij bent natuurlijk niet de enige aanbieder in je branche. Marktonderzoek doen geeft je inzicht in welke spelers er nog meer zijn en welke hiervan een grote invloed hebben. Kun je je gaan meten met deze bedrijven of wordt dat lastig met je huidige aanpak? Door hier van tevoren naar te kijken bereid je je goed voor op een eventuele aanpassing van je plan.

Een branche is uiteraard ook aan trends en ontwikkelingen onderhevig. Misschien zorgen bepaalde veranderingen binnen je markt wel voor een benarde situatie over een aantal maanden of jaren. Bijvoorbeeld door een nijpend tekort aan voldoende geschoold personeel waardoor je meer kwijt bent aan salarissen dan gepland of een gigantische stijging van het aantal concurrenten waardoor je je prijzen noodgedwongen zal moeten verlagen. Neem deze toekomstige ontwikkelingen mee in je onderzoek en beoordeel of je product, dienst, idee of bedrijf nog steeds succesvol zal zijn als deze trends opspelen.

Neem in je marktonderzoek je concurrentie onder de loep

Een concurrentieanalyse maken is tevens van groot belang. Je wilt natuurlijk weten of je ideeën om jouw product of dienst in de markt te zetten een beetje levensvatbaar zijn. Misschien heb je helemaal geen kans om jezelf er tussen te krijgen omdat de macht van de huidige concurrenten te groot is. Het kan ook de andere kant op vallen en juist tonen dat er ontzettend veel potentie voor jouw business ligt in deze markt.

Een concurrentieanalyse vertelt jou welke concurrenten er zijn, waar zij zich bevinden, wat zij aanbieden en voor welke prijs dat gebeurt, welke doelgroep(en) zij aanspreken en hoe zij dit doen, en hoe groot hun macht (naamsbekendheid, voorkeur vanuit de klant, etc.) is binnen de branche waarin jij wilt beginnen of ontwikkelen.

doelgroep marktonderzoek

Een SWOT-analyse brengt de omgeving van je business in kaart

Je bedrijf strategisch bekijken is een slimme zet. Met de SWOT-analyse kun je dit op een uitgebreide en relatief eenvoudige manier doen. Je kijkt hierbij naar de interne en externe factoren die invloed hebben op je bedrijf.

Met deze analyse ontdek je de sterktes en zwaktes die binnen je business liggen. Waar liggen de punten waarmee het verschil gaat maken ten opzichte van de concurrenten? Wat zijn de pluspunten waardoor klanten echt voor jou zullen kiezen? Of wat zijn de zwakkere punten die bij een uitdijende onderneming nog wel wat extra aandacht mogen gebruiken?

Tevens ondervind je wat de kansen en bedreigingen zijn die om je bedrijf heen liggen. Op welke trends in je omgeving moet je voorbedacht zijn? Welke gevaren uit de branche zouden jouw business de das om kunnen doen? Of welke kansen komen er juist opspelen als je blijft doorgaan zoals je voor ogen had? Door goed naar de SWOT-analyse te kijken ontdek je deze elementen waardoor jij je marktonderzoek een extra gefundeerde lading geeft.

Optimaliseren? Doe navraag bij je huidige klanten

Misschien wil jij wel een product of dienst optimaliseren. Het is dan handig om — naast je eigen ideeën en bedenkingen — tevens de mening van je klanten te weten. Vraag hen of ze je willen helpen om jouw ideeën te verbeteren en daarmee ook direct de service die je hen kunt bieden naar een hoger niveau te tillen.

Een enquête is een goede mogelijkheid om deze informatie in te winnen. Stel een aantal vragen op dat jou werkelijk verder helpt. Maak de afweging tussen de verdeling in open en gesloten vragen. Realiseer je dat sommige mensen bij een open antwoord niet zo diep de materie in zullen gaan als dat jij wenst. Zeker bij een online marktonderzoek kan men de neiging hebben het kort te houden. Houd ook in gedachten dat je bij gesloten vragen wellicht sturend kan overkomen omdat je je eigen vragen opstelt over je eigen product, dienst of idee. Een enquête geeft weliswaar veel antwoorden, maar niet altijd kwalitatieve onderbouwingen.

Interviews zijn tevens een betrouwbare bron voor de mening van klanten. In tegenstelling tot een enquêteformulier kun je in een interview wél de diepte in gaan en doorvragen op bepaalde antwoorden. Hierbij is het belangrijk dat je onthoudt dat misschien niet iedereen op een interview zit te wachten. Het kan voor sommigen ofwel te lang duren ofwel ze willen niet met naam en toenaam hun eerlijke mening geven. Ook hier is de kans aanwezig dat je in je vragen sturend gaat worden omdat het om je eigen aanbod gaat. Dit kun je voorkomen door iemand die minder dicht bij je business staat — maar wel kijk op marketing heeft — de vragen te laten opstellen. Als je zorgt voor goede (unbiased) vragen geeft een interview een ontzettend waardevolle inkijk in de beweegredenen, aankoopmotivatie en het overwegingsproces van je afnemers.

Wees voorbereid op je volgende stap(pen)

Voorbereiding is de sleutel tot succes. Als je zomaar ergens instapt is de kans aanwezig dat je zowel moeite, tijd als geld verspilt. En dat zou zonde zijn. Zorg daarom voor een degelijk marktonderzoek. Je krijgt daarmee inzicht in je markt en in de mate waarin jouw product, dienst, idee of bedrijf in de smaak zal vallen — en of dit potentie heeft — bij de beoogde doelgroep. Zo weet jij van tevoren of je nog zaken moet aanpassen of dat je kunt starten op de manier zoals je dat had bedacht. Op deze manier geeft je marktonderzoek betekenis aan de toekomst van je business.

Bel of app: 0616369804
Mail: yael@omcbase.nl

Een helpende hand nodig?

Vind je het prettig als we met je meekijken bij het marktonderzoek? We helpen je graag groeien en geven je advies waar nodig. Zo houd jij tijd over voor je business.