Hierom moet je onderzoek doen naar je micro-omgeving

De micro-omgeving van je business is de interne omgeving waar jij direct invloed op hebt. Denk aan zaken zoals je personeel, je logistiek, je inkoop en je productie. Je moet zorgen dat je al deze onderdelen inzichtelijk hebt en dat je weet wat je sterke en zwakke punten zijn. Zo kun jij eventuele optimalisaties doorvoeren en uiteindelijk zorgen dat je je opgestelde doelen kunt realiseren.

Zou je interesse hebben in een vrijblijvend adviesgesprek?

Vrijblijvend met een ervaren strateeg

Jessie Vullings

5 Aug, 2020

}

0 minuten

Wat is de micro-omgeving?

In de micro-omgeving kijk je naar je onderneming zelf en ontdek je factoren waar jij direct invloed op hebt en waarmee je kunt inspelen op de omgeving van je business. Met deze analyse zie je wat je sterke en zwakke punten zijn.

De micro-omgeving is het kleinste onderdeel van de marketingomgeving en daarin ga je intern te rade hoe de zaken ervoor staan. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar de organisatie van je onderneming, welke doelstellingen je hebt, wat je strategieën zijn en hoe je productontwikkeling verloopt.

Zelf beslissen over zaken

Op dit specifieke niveau beslis jij zelf over de keuzes die je maakt. Denk aan de productie en de logistiek, maar ook aan marketing, communicatie en meer: je hebt hier de touwtjes in handen. Ideaal, omdat je bij bepaalde onevenredigheden direct kunt ingrijpen. Op het moment zelf de kreukels gladstrijken is veel waard. Je ziet hierbij direct resultaat en je bent snel in staat om binnen een nieuwe ronde te beslissen hoe je verandering heeft uitgepakt. In tegenstelling tot factoren van buitenaf, waarbij je — als je daar überhaupt al invloed op hebt — vaak lang moet wachten tot jouw veranderingen zichtbaar worden.

Het gebruik van modellen

Om een beter overzicht te krijgen van alle facetten die jij kunt onderzoeken binnen de micro-omgeving van je business is er aan aantal modellen dat je kunt gebruiken. Aan de hand van deze modellen verzamel jij de nodige informatie en zet je deze bij elkaar. Dit geeft je de mogelijkheid om extra kritisch naar je bedrijf te kijken. Zo ontdek jij plekken waar je misschien nog een verbeterslag nodig hebt of onderdelen waar je juist ontzettend trots op bent. Modellen helpen om deze informatie objectief te verzamelen.

Het 7S-model van McKinsey

Het voornaamste model dat erg waardevolle inzichten geeft in dit onderzoek is het 7S-model van McKinsey. Inzicht hebben in je eigen business is veel waard en McKinsey’s model helpt je daarbij. Je onderzoekt zeven facetten binnen je onderneming. Deze beginnen allemaal met een S, vandaar de naam van het model. Ik neem ze kort even met je door.

Strategie
Hier wordt gekeken naar de manier waarop jij de zaken aanpakt: welke strategie hanteer je? Hoe ga je om met klanten en op welke wijze communiceer je naar hen? Op welke manier breng jij je aanbod naar buiten en hoe positioneer jij jezelf? Ben je een allrounder of juist een specialist? Op welke manier ga jij de opgestelde doelen behalen en hoe borg je de groei van je business? Wie zijn je concurrenten en hoe verschilt jouw aanpak met die van hen?

De strategie bepaalt hoe jij iets aanvliegt. Het is belangrijk dat je weet wat je doet om te voorkomen dat je op het moment dat ernaar gevraagd wordt zomaar een willekeurige beslissing neemt. Succesvolle bedrijven hebben een professionele strategie. Het 7S-model helpt jou om scherp te krijgen hoe jouw strategie geformuleerd is en of deze nog past bij de huidige situatie van je business.

Structuur
Je kunt wel bedenken dat een bedrijf waar iedereen volgens zijn of haar eigen inzichten werkt geen succesvolle resultaten zal boeken. Daarom is structuur nodig: een reële taakverdeling, de daarbij horende verantwoordelijkheden en een geoliede communicatie tussen medewerkers an sich en tussen afdelingen is van groot belang.

Bij het onderdeel ‘structuur’ van het 7S-model kijk je naar deze punten. Je moet jezelf een aantal vragen stellen om te kijken of je goed scoort op dit punt. Hierbij kijk je naar zaken als de verdeling binnen je onderneming en hoe de hiërarchie is geregeld. Ook onderzoek je of je werknemers of afdelingen met elkaar overleggen en in welke mate er gezamenlijke keuzes gemaakt worden.

Een onderzoek naar deze tak binnen je onderneming zal aan het licht brengen of je business goed gestructureerd is en of je klaar bent om eventueel te groeien naar een hoger niveau. Als je merkt dat je op bepaalde facetten nog niet helemaal tevreden bent dan kun je de nodige maatregelen treffen.

Systemen
Om bepaalde zaken binnen je bedrijf vlotter te laten verlopen of om überhaupt onderdelen te kunnen regelen heb je bepaalde systemen nodig. Met dit model breng je deze systemen in kaart. Wat zijn de meest essentiële en op welke manier worden deze gecontroleerd? Zijn er ook bedrijfsbrede richtlijnen om deze systemen te gebruiken of kan iedereen zijn eigen gang gaan?

Skills/sleutelvaardigheden
Het is belangrijk dat jij je kunt onderscheiden van de rest van je concurrenten. Als je niet opvalt zul je niet zo snel gekozen worden. Daarom helpt het om via het 7S-model te kijken naar je sleutelvaardigheden, oftewel je skills.

Je kijkt hier bijvoorbeeld naar je bedrijf en je medewerkers. Welke vaardigheden worden er binnen jouw onderneming gebruikt om de concurrentiestrijd aan te gaan met andere aanbieders? Met welke USP’s wordt de klant overtuigd om zaken met jou te gaan doen? Daarnaast kijk je naar je medewerkers en achterhaal je of zij wel voldoende beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om hun werk uit te voeren op de manier zoals jij dat wilt.

Staff (personeel)
Personeel kan een bedrijf maken of breken. Uiteraard geldt dit voor de productie van je aanbod maar net zo goed voor het verkopen ervan. Niet altijd heb jij zelf invloed op de uitstraling van je bedrijf. Je werknemers zijn vanzelfsprekend het gezicht van je bedrijf.

Bij dit onderdeel neem je hun functioneren en presteren onder de loep. Zij moeten wel competent genoeg zijn om bepaalde taken te kunnen uitvoeren. Daarnaast ontdek je of je huidige personeel flexibel genoeg is om ook andere taken uit te voeren. Misschien dat je zelfs een intern beloningssysteem hebt waarmee je je personeel stimuleert om elke dag een beetje extra te geven. Al deze informatie geeft jou inzicht in of je huidige personeel capabel genoeg is voor de toekomst die jij voor ogen hebt met je bedrijf.

Stijl van managen
Het management van je business is behoorlijk belangrijk. Door het 7S-model ontdek je wat jouw stijl van managen is. Zo kijk je bijvoorbeeld naar de mate van participeren: ben jij betrokken bij elke keuze of zien je medewerkers jou en/of hun eventuele andere leidinggevenden vrijwel nooit op de werkvloer?

Hierbij moet je kritisch zijn op je eigen leiderschap. Hoe effectief is het en wat kan er beter? Misschien heerst er binnen je bedrijf door jouw manier van managen wel een redelijk geïsoleerde manier van werken onder de medewerkers. Wellicht moeten zij zich constant bewijzen en zijn ze daardoor meer bezig met beter zijn dan hun collega’s dan met beter zijn voor de klant.

Shared Values (normen en waarden)
In het midden van McKinsey’s 7S-model staat het onderdeel waar de shared values bekeken worden. Dit gaat over de normen en waarden die binnen je onderneming gelden. Deze elementen vormen de basis voor de andere elementen van het model. Zo heeft de bedrijfscultuur bijvoorbeeld invloed op het type personeel en hun vaardigheden. De kernwaarden komen weer terug in de communicatie binnen het team en van het bedrijf naar de klant.

Ondervind wat nou eigenlijk jouw kernwaarden zijn. Wat maakt jouw bedrijf jouw bedrijf? Welke zaken fungeren feitelijk als bestaansrecht voor jouw business? Wat zorgt dat jij zo sterk bent? Welke cultuur heerst er binnen jouw onderneming; is dit een zeer formele of juist een informele cultuur? Al deze vragen helpen je om een beeld te krijgen van de huidige waarden binnen je bedrijf. Moet je deze aanpassen om groeien makkelijker te maken?

Het Business Model Canvas

De micro-omgeving behelst dus de factoren waar jij als onderneming zelf invloed op hebt. Het is belangrijk dat je weet hoe je bedrijf er strategisch voor staat. Om daar extra inzicht in te krijgen kun je tevens het Business Model Canvas gebruiken. In dit model kijk je naar negen onderdelen binnen je organisatie die feitelijk de ruggengraat van je bedrijf vormen. Deze negen onderdelen leg ik hier kort voor je uit. Wil je er meer over lezen, dan kun je het blog lezen waarnaar ik hierboven heb gelinkt.

Klantsegmenten
Kijk tot welke groep je klant behoort. Bepaalde groepen hebben bepaalde wensen, verwachtingen, eisen, behoeften, problemen en houdingen. Door goed te weten wie je klant is kun je hem of haar zo gericht mogelijk helpen.

Waardepropositie
Wat is de waarde van jouw bedrijf voor de klant? Wat heeft de klant aan een samenwerking met jou? En hoe onderscheid jij je van de concurrentie? Gebruik hiervoor de behoeften en wensen van de doelgroep.

Kanalen
Via welke kanalen communiceer jij met je klanten? Op welke manier bereik je ze? Hoe frequent doe je dat? Heb je voldoende personeel in huis om dit continu te blijven doen? Verkoop jij je producten of diensten fysiek of online?

Klantrelaties
Hoe goed is de relatie met je huidige klanten? Zorg je voor persoonlijke contacten of is de communicatie zoveel mogelijk geautomatiseerd? Hoe kun je de huidige relaties nog verbeteren en hoor je daar misschien zelfs tips over van klanten?

Inkomstenstromen
Wat zijn de inkomsten die binnenkomen uit je klantsegmenten? Zijn dit eenmalige kosten (een winkel) of zijn deze kosten terugkerend (abonnement of contract)?

Mensen en middelen
Welke mensen en welke middelen heb jij nodig om de eerder genoemde waardepropositie te kunnen realiseren?

Kernactiviteiten
Welke kernactiviteiten zorgen ervoor dat jij je business kunt laten draaien? Oftewel: verkoop je producten, bied je diensten aan, et cetera.

Strategische partners
Welke strategische partners zet jij in om te zorgen dat je kunt doen wat je doet? Dit zijn partijen die noodzakelijk zijn om de doorloop van jouw business te garanderen. Zonder bepaalde leveranciers kun jij bijvoorbeeld bepaalde producten niet verkopen.

Kostenstructuur
Welke kosten heb je om je bedrijf te laten draaien zoals jij dat wilt? Hiervoor neem je alle bovenstaande elementen en bereken je hoeveel je eraan kwijt bent om een goede doorloop te realiseren.

Klaar? Bepaal of je dingen verandert

Als je je micro-omgeving in kaart hebt gebracht dan weet je precies hoe jij intern bezig bent. Daarmee bedoel ik dat je weet hoe goed je scoort: wat zijn je zwakke punten en hoe moet je die verbeteren? En wat zijn je sterke punten en hoe kun je die gebruiken in de communicatie richting je klanten of investeerders? Het is van groot belang dat jij niet alleen het gevoel heb dat je goed bezig bent, maar dat je dat ook kunt onderbouwen. De micro-omgeving onderzoeken helpt je daarbij.

Wil jij weten hoe je kunt inspelen op de omgeving van je bedrijf?

Jouw bedrijfsgroei kan sneller en beter. Met het commercieel groeiplan ontdek je waar de essentie zit voor groei.
Bekijk commercieel groeiplan
js_loader