Altijd al willen weten hoe SMART doelen jou succesvol maken?

SMART doelen worden opgesteld aan de hand van vijf onderdelen. Is je doelstelling Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden? Door op deze manier je doelen te formuleren zul je succesvoller zijn dan wanneer je dat niet doet. In dit blog leg ik je uit waarom.

Zou je interesse hebben in een vrijblijvend adviesgesprek?

Vrijblijvend met een ervaren strateeg

Jessie Vullings

4 Aug, 2020

}

0 minuten

Wat zijn SMART doelen?

SMART is een methode om je doelen op een manier te formuleren zodat je deze helder en aantrekkelijk voor ogen hebt en er goed mee kunt scoren. Het is een afkorting die vijf onderdelen omvat die je moet gebruiken om van een onuitgewerkt idee naar een bruikbare doelstelling te gaan.

Waarom bepaal je doelstellingen?

Zeker in de online marketing is het van belang dat jij weet waar je naartoe werkt. Wil je bepaalde doelgroepen aanspreken of een specifieke campagne lanceren? Misschien wil je wel jouw content verbeteren en daarmee hoger scoren in Google.

Als je deze strategieën, campagnes, optimalisaties of andere zaken doorvoert moet je bijhouden hoe goed deze werken. Wanneer je zonder enige structuur te werk gaat, levert dit vaak niet op wat je origineel voor ogen had. De kans bestaat dat jouw manier van werken anders uitpakt om een bepaalde reden: een speciale gebeurtenis in de afgelopen dagen, een verkeerde inschatting vooraf, een verschuiving van interesses onder de doelgroep en ga zo maar door.

Je moet dus van tevoren bedenken hoe jij wilt dat jouw plan zich ontvouwt. Leg deze verwachtingen langs de realiteit en kijk op die manier hoe rendabel je plan daadwerkelijk is. Maar om een goede meting van de realiteit te doen, moet jij duidelijk hebben wat je precies wil.

Een open deur maar o zo belangrijk: voorkom onduidelijkheid

Soms weet je niet wat je precies moet verwachten van je strategie, campagne, optimalisatie of ander plan. Je loopt dan het risico dat je veel te brede doelen opstelt. Het resultaat is dat je óf niet goed kunt meten hoe je uitwerking scoort óf dat je er niet aan voldoet omdat het te breed is ingeschoten.

Daarom moet je SMART doelen formuleren. Daarmee voorkom je onduidelijkheid. Je weet namelijk precies wat je kunt verwachten en kunt exact meten of je aan deze doelen hebt voldaan. Op basis van deze resultaten bepaal je vervolgens of je op dezelfde voet wilt doorgaan of dat je dingen wilt aanpassen in je strategie, optimalisatie, campagne of ander plan.

Zelf aan de slag met doelen SMART formuleren

Zoals ik eerder al aangaf bestaat een SMART doel uit vijf verschillende onderdelen. Laten we deze onderdelen eens van dichterbij bekijken en ontdekken hoe deze jou precies gaan helpen.

1. Specifiek

Als eerste maak je je doel specifiek. Hiermee bedoel ik dat je precies omschrijft wat je wil gaan bereiken. Door echt een specifiek doel te omschrijven voorkom je dat het te algemeen wordt en je vervolgens niet goed weet hoe je ermee aan de slag kunt gaan.

Hoe het niet moet

Je doelstelling moet erg duidelijk zijn. Als jij opschrijft: “Ik wil beter worden in online marketing” is dat veel te breed. Je wordt met deze doelstelling niet veel wijzer omdat online marketing een ontzettend breed vakgebiedis. Wil jij beter worden in het verzamelen van nieuwe klanten of wil je je verkoopskills laten groeien? Vind je dat je beter moet worden in het schrijven van aangrijpende en aantrekkelijke teksten of wil je jezelf ontwikkelen in het administratief onderhouden van je klantgegevens? Voorkom dat je te breed inzet bij je doelstelling. Dit kan in het begin erg lastig zijn, dat zul je gaan merken. Daarom is het belangrijk dat je de tijd neemt om je doelen SMART te formuleren.

Hoe het wel moet

Kijk kritisch naar je eigen doelen en lees ze een paar keer door. Wees specifiek door aan te geven wat je wenst te bereiken, waar dat gebeurt en waarom je dat doet. In plaats van “beter worden in online marketing” beschrijf je dat je bij een gerenommeerd bedrijf een online cursus gaat volgen in werken met Google Analytics om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van je huidige websitebezoekers om hen daarna gerichter te kunnen helpen.

SMART doelen duidelijkheid

2. Meetbaar

Om te bepalen of een doel wel of niet behaald is heb je een meetbare factor nodig. De voltooiing van SMART doelen geeft je zelfvertrouwen een boost en geeft je motivatie om aan de slag te gaan met je toekomstige doelstelling(en). Resultaten behalen werkt motiverend.

Hoe het niet moet

Als jij met je website wil groeien is dat een mooi doel an sich. Maar het is niet meetbaar. De term ‘groeien’ is hier te algemeen. In feite heb je je doel dan al behaald als je één websitebezoeker meer hebt dan op het moment waarop je het doel hebt opgesteld. Je weet hierdoor niet wanneer je ‘echt’ klaar bent met je doelstelling. Deze blijft hierdoor in het midden hangen en zal jou geen voldoening geven omdat deze niet daadwerkelijk ‘behaald’ kan worden: er is geen streefgetal.

Hoe het wel moet

Stel in hetzelfde voorbeeld een bepaald getal als doel. Bijvoorbeeld 1.500 websitebezoekers. Deze zijn te meten: je kunt hierdoor perfect vertellen of je wel of niet aan je doel hebt voldaan. Als je ziet dat je halverwege nog steeds niet in de buurt komt van dit getal kun je meteen maatregelen nemen door extra in te zetten op het trekken van nieuwe websitebezoekers of je aanpak te wijzigen.

3. Acceptabel

Zeker binnen jouw bedrijf is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Vanzelfsprekend hoeft niet iedereen exact dezelfde mening te hebben, maar iedereen die werkzaam is binnen je bedrijf moet je SMART doel(en) wel acceptabel vinden.

Hoe het niet moet

Afhankelijk van het doel dat je opstelt kan het voorkomen dat er drastische maatregelen genomen moeten worden. Misschien is jouw doel om als ondernemer 50% minder uitgaven te hebben aan het eind van dit jaar in vergelijking met het vorige jaar. Als dat betekent dat sommige werknemers minder moeten werken, moeten inleveren op salaris of zelfs worden ontslagen, dan is hier waarschijnlijk geen unaniem draagvlak voor binnen jouw bedrijf.

Natuurlijk is dit voorbeeld redelijk extreem, maar het geeft wel een goed beeld van dat een doel voor jou acceptabel kan zijn terwijl het voor anderen binnen je bedrijf niet acceptabel is. En wil je écht goede resultaten neerzetten, dan moet je komen met een plan dat binnen je bedrijf wel draagvlak heeft.

Hoe het wel moet

Stel, jij wil als drukkerij inzetten op het gebruik van biologische printmethoden. Je huidige werknemers weten hier misschien nog niet zoveel van af maar kunnen wel een cursus volgen om te zorgen dat zij weten hoe deze milieuvriendelijke apparaten gebruikt moeten worden. Ga in overleg met je medewerkers en leg ze je plan voor. Als zij allemaal instemmen met het volgen van de cursus dan kunnen jullie aan de slag met dit doel.

SMART doelen acceptabel

4. Realistisch

Een doel moet natuurlijk haalbaar zijn. Ook dit onderdeel lijkt erg voor de hand liggend en zeer logisch te zijn. Het kan echter zomaar voorkomen dat je — al dan niet onbewust/per ongeluk — uit enthousiasme jezelf en je medewerkers een doel stelt dat helemaal niet reëel is. Dit is gevaarlijk: je zorgt er niet alleen voor dat je de planning niet haalt, maar ook voor gestreste en ontevreden werknemers.

Hoe het niet moet

Als we de eerder genoemde 1.500 nieuwe websitebezoekers erbij pakken, kunnen we kijken of dit realistisch is. Is er voldoende tijd beschikbaar om dit aantal te behalen? Is de kennis van je medewerkers toereikend? Heb je voldoende geduld om je SMART doel te behalen? En is je budget groot genoeg?

Een startende ondernemer kan op zijn of haar website niet binnen de eerste drie dagen 1.500 nieuwe websitebezoekers realiseren. Hoewel dit supergaaf klinkt, is het totaal niet realistisch. Het schetst een verkeerd beeld van de mogelijkheden en zal alleen maar leiden tot een negatief gevoel omdat het doel niet is behaald.

Hoe het wel moet

1.500 nieuwe websitebezoekers kan voor een ervaren marketingbureau een leuke uitdaging zijn. Wel moet er dan een realistisch tijdspad zijn, plus genoeg budget voor advertenties en medewerkers die ervaring hebben in het vindbaar maken van hun website.

5. Tijdgebonden

Bij dit onderdeel is het woord ‘deadline’ het sleutelwoord. Het is belangrijk dat je een begin- en een einddatum in gedachten houdt. Naast dat een deadline motiverend werkt om aan de slag te gaan, helpt zo’n afbakening je ook om te bepalen hoe realistisch een opgesteld doel is.

Hoe het niet moet

Zonder streefdatum werken is gevaarlijk. Voornamelijk omdat jij en je medewerkers ook nog andere taken moeten uitvoeren binnen je business. De taak met de hoogste prioriteit wordt dan als eerste uitgevoerd. Door geen deadline toe te kennen aan een doelstelling geef je deze een lage prioriteit. De kans op uitstelgedrag is dan gigantisch groot.

Daarnaast weet je niet wanneer je klaar bent met dit doel en blijft het steeds een beetje sudderen, wat de kwaliteit van het resultaat niet ten goede zal komen.

Hoe het wel moet

Wees duidelijk binnen welke periode je het doel wil behalen. Zeg bijvoorbeeld dat je vóór de eerste van een bepaalde maand je SMART doel bereikt wil hebben. Dit geeft jou en de anderen een goede motivatie om tijdig aan de slag te gaan en te zorgen dat het gaat lukken. Daarbij is het tevens verstandig om aan te geven wanneer je met de benodigde activiteiten gaat beginnen. Zo baken je het helemaal af en vergroot je de kans op succes omdat er nu een concreet plan ligt in plaats van een abstract idee.

SMART doelen voorbeelden goed en fout

Voorbeelden van doelen die niet SMART zijn

  • 1: “Ik wil groeien met mijn website.”
  • 2: “Ik wil een gezonder lichaam hebben.”
  • 3: “Ik wil beter worden in communiceren.”
  • 4: “Wij willen onze klanten meer kunnen bieden.”

Voorbeelden van goede SMART doelen

  • 1: “Binnen zes maanden vanaf 1 januari wil ik 1.200 nieuwe websitebezoekers op mijn homepagina.”
  • 2: “Vanaf 1 mei tot 30 juni ga ik elke dag minstens 20 minuten buiten lopen en 15 sit-ups doen.”
  • 3: “Aan het einde van mijn contractperiode wil ik bij minimaal vijf projecten binnen mijn bedrijf de projectleider zijn geweest en minstens drie mensen hebben aangestuurd.”
  • 4: “Per maand zetten wij vier blogs online die raakvlakken hebben met onze diensten en antwoord geven op de via e-mail meest gestelde vragen van klanten van de vorige maand.”

Zowel zakelijke als persoonlijke doelen SMART formuleren

Het leuke van SMART doelen stellen is dat dit voor feitelijk al jouw plannen en ideeën toepasbaar is. Of dat nou zakelijke doelstellingen zijn of doelen die jij wilt gebruiken om op persoonlijk niveau te groeien. Door concrete, ambitieuze maar wel realistische doelen te stellen zul je betere resultaten behalen.

Waarom jij SMART moet gebruiken

Je voorkomt het uitstellen van bepaalde taken omdat je ze een deadline geeft. Daarnaast geeft het je een enorme boost als je je doelstelling hebt behaald. Het is daarom zaak dat je ze reëel maakt en niet teveel hooi op je vork neemt. Je doelen SMART formuleren helpt je om beter overzicht te krijgen van wat je moet doen, waarom je dat moet doen (motivatie) en wanneer je het moet doen (deadline).

Daarnaast helpt deze methode je om daadwerkelijke resultaten te boeken en daarop terug te kunnen kijken. Het werkt veel motiverender om te kunnen zeggen dat je ‘binnen zes maanden vanaf 1 januari maar liefst 1.200 websitebezoekers op je homepage hebt gekregen’ dan dat je ‘gegroeid bent met je website.’ Tevens geeft het meer voldoening om te zeggen dat je ‘tussen 1 mei en 30 juni elke dag minstens 20 minuten buiten gelopen hebt en elke dag minstens 15 sit-ups hebt gedaan’ dan dat je alleen zegt ‘dat je de laatste tijd gezonder bezig bent.’ En juist die motivatie helpt om je volgende doelstelling ook te behalen.

Bel of app: 0616369804
Mail: yael@omcbase.nl

Samen doelen stellen?

Écht kritisch naar je eigen doelen kijken kan lastig zijn. Wij helpen je: met een frisse blik naar kijken we naar je plannen en ideeën en helpen we jou formuleren wat je wilt bereiken. Helemaal SMART en daarmee toekomstgericht.