Het verschil tussen een bedrijfsstrategie en een marketingstrategie

De termen bedrijfsstrategie en marketingstrategie zijn voor sommigen nogal lastig te onderscheiden. Wat is precies het verschil? Waar ligt de focus van de ene strategie en op welke onderdelen richt de andere strategie zich? Zijn ze eigenlijk wel verschillend? En zo ja: hoe erg? In dit blog lees je meer over de bedrijfsstrategie en de marketingstrategie.

Zou je interesse hebben in een vrijblijvend adviesgesprek?

Vrijblijvend met een ervaren strateeg

Jessie Vullings

1 Jul, 2020

}

0 minuten

Is er eigenlijk wel een verschil tussen beiden?

Als je kijkt naar de termen bedrijfsstrategie en marketingstrategie zou je op het eerste gezicht misschien zeggen dat er weinig verschil tussen zit. Het gaat immers allebei om een strategie die je binnen je business inzet. Maar het tegendeel is waar. Er zit wel degelijk een groot verschil tussen deze twee. Laten we ze beiden even beter onder de loep nemen om te zien waar dat verschil precies zit.

Wat is een bedrijfsstrategie?

We beginnen met de definitie van een bedrijfsstrategie. Een honderd procent accurate en wereldwijd gebruikte omschrijving is er niet echt. Omdat elk bedrijf weer een unieke aanpak heeft, verschilt de omschrijving soms onderling. De inhoud ervan komt voor vele bedrijven daarentegen wel op hetzelfde neer. Over het algemeen zijn in de meeste bedrijfsstrategieën de volgende elementen noodzakelijk.

Missie en visie

Een bedrijfsstrategie begint vaak bij het opstellen van een missie en een visie. Deze helpen je om te bepalen waar jouw bedrijf nu staat en waar je ermee heen wil. Met een missie laat je zien hoe je je onderscheidt van de rest van de bedrijven in je branche. Je toont waar je voor staat en wat de identiteit of het bestaansrecht van je business is. Een visie is gericht op de toekomst. Hierin kijk je naar wat jij met je bedrijf over vijf à vijftien jaar wilt hebben bereikt.

Het hebben van een missie en visie helpt je om keuzes te maken in bepaalde beslissingen die invloed hebben op de toekomst van je bedrijf. Wil jij bijvoorbeeld wel of niet samenwerken met een bepaalde leverancier? Of maak je ten faveure van je missie of je visie wel of niet gebruik van dieselslurpende vrachtwagens voor vervoer? Enzovoorts.

Doelstellingen

In je bedrijfsstrategie neem je ook doelstellingen op voor je business. Deze zijn deels te herkennen in je visie. Het vaststellen van doelstellingen is cruciaal. Belangrijke beslissingen maken voor je business doe je op basis van een bepaald beeld van waar je heen wilt met je bedrijf. Als je deze doelstellingen niet hebt, zul je elke keer improviseren bij het maken van keuzes. Het kan voorkomen dat verschillende keuzes achteraf met elkaar blijken te conflicteren. Dit kan de groei van jouw business in de weg staan.

Een blik op lange termijn

Een bedrijfsstrategie focust met name op de lange termijn. Het is toekomstdenken. Proberen om een pad vast te leggen dat je gaat bewandelen om uiteindelijk het gewilde succes te kunnen realiseren. Je kijkt hierbij erg vooruit en plant dingen die in een later stadium pas zullen plaatsvinden.

Op een strategische manier naar je bedrijf kijken

Als je bezig gaat met een bedrijfsstrategie, dan komt ook het Business Model Canvas om de hoek kijken. Dit is een model dat speciaal is opgesteld om je met een kritische blik naar de strategie achter je bedrijf te laten kijken. Hoe heb je op dit moment alles geregeld? Wie zijn je zakenpartners, waar sta jij als bedrijf voor en op welke manieren ga jij de klant benaderen? Deze strategieën helpen je om te kijken hoe je jouw business nog efficiënter en rendabeler kunt gaan inrichten.

plan maken strategie marketing vs bedrijfs

Welk doel heeft deze strategie?

Het doel van een bedrijfsstrategie is het vaststellen van een koers binnen je business. Deze strategie wordt bedrijfsbreed aangepakt. Er wordt bepaald hoe de toekomst van je business eruit ziet en welke wegen daarvoor worden bewandeld. Wat is ervoor nodig om te behalen wat er behaald moet worden? En wat is de reden dat dit überhaupt behaald moet worden?

Wat houdt een marketingstrategie in?

Bij een marketingstrategie wordt vooral gefocust op het verkopen of aanbieden van producten en diensten. Hiervoor wordt er gekeken naar hoe het aanbod het beste aan de man te brengen is. Tevens wordt hier ook gekeken naar de manier waarop je met je bedrijf boven je concurrenten kunt uitstijgen.

Doelgroeponderzoek

Een marketingstrategie wordt gebruikt om te bepalen wat de beste manier is om de verkoop van een product of dienst te bevorderen. Wat daarbij ontzettend goed helpt is het uitvoeren van een doelgroeponderzoek. Hierbij ga je ontdekken welke doelgroep jij wilt aanspreken. Dit helpt je om gericht met je marketing bezig te kunnen gaan.

Hoe gerichter jij je uitingen naar buiten kunt brengen, hoe persoonlijker mensen zich voelen aangesproken. Dit zal hen sneller stimuleren om tot koop over te gaan dan een algemene tekst die op de grote massa is gericht. Voordat je dit kunt doen moet je echter wel weten wie je doelgroep is. Wat zijn de kenmerken van de mensen die jij wilt aanspreken? Waar wonen zij? Welke interesses hebben zij? En vooral: tegen welke problemen lopen zij aan waarop jouw aanbod een oplossing biedt?

Als je meer van je doelgroep weet, kun je een strategie gaan bepalen. Welke middelen en kanalen ga jij inzetten om hen te bereiken? Hoe ga jij je content vormgeven om deze voor hen interessant te maken? Hoe spreek je hen aan? En op welke tijdstippen deel jij bijvoorbeeld een post op social media? Deze staan allemaal in je marketingmix, waar we later op terugkomen.

Concurrentieanalyse

Vanzelfsprekend ben jij niet de eerste die probeert om een product of een dienst te verkopen. Het kan nuttig zijn om te zien hoe anderen het aanpakken. Dit doe je middels een concurrentieanalyse. Je gaat op onderzoek uit naar bedrijven die hetzelfde aanbieden als jij of naar bedrijven die bij jou in de buurt zitten. Op welke vlakken zijn zij voor jou een gevaar? En op welke gebieden zie je juist mogelijkheden om het beter te doen dan zij?

Met een marketingstrategie bepaal je of je de werkwijze van je concurrenten gebruikt als inspiratie of dat je zelf juist de andere kant op gaat. Je stippelt een route uit die je gaat bewandelen om meer en meer succes te behalen in het verkopen van je product of dienst.

De marketingmix

Om een onderbouwde marketingstrategie op te stellen kun je gebruik maken van de marketingmix. Hierin beschrijf je middels vier P’s de beste manier om je klanten te bereiken, hen van dienst te zijn, hen een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod te doen en om te zorgen voor de beste manier om je aanbod te promoten. Je stelt daarmee de klant centraal. Hoe ga je deze binnenhalen?

Het verschil tussen bedrijfsstrategie en marketingstrategie

Hierdoor valt te concluderen dat een bedrijfsstrategie en een marketingstrategie twee verschillende elementen zijn. Als je kijkt naar de verschillen tussen deze twee, kun je een aantal zaken op een rijtje zetten.

  • Zo is een marketingstrategie vaak een onderdeel van de bedrijfsstrategie. Laatstgenoemde focust op de toekomst van het bedrijf in zijn geheel. Waar wil je met je business staan over vijf à vijftien jaar? Je kijkt hier zowel op maatschappelijk niveau als intern.
  • Daarnaast is een marketingstrategie een planning voor een relatief korte termijn in vergelijking met een bedrijfsstrategie. Dit heeft voornamelijk te maken met het veranderen van omgevingsfactoren. De doelgroep waaraan jij je product of dienst verkoopt kan beïnvloed raken door vele factoren. Bijvoorbeeld leeftijd, maar ook verschuivende culturele verschillen, fluctuerende trends, et cetera. De drijfveren binnen je bedrijfsstrategie veranderen hier niet zo snel door.
  • Een marketingstrategie is voornamelijk gebouwd op de kenmerken, wensen en problemen van een externe partij: de beoogde doelgroep die jouw marketingactiviteiten zal ontvangen. Oftewel: de potentiële klanten. Je maakt in de marketingstrategie keuzes op basis van hen en van hun voorkeuren. Bij de bedrijfsstrategie kijk je voornamelijk intern vanuit je eigen bedrijf. Wat is voor jou de drijfveer om bepaalde keuzes te maken? Waarom werk jij wel en niet samen met leveranciers? Waarom kies jij ervoor om wel of geen gebruik te maken van bepaalde kanalen?

Het opstellen van één of beide strategie(ën)

Zorg ervoor dat je genoeg tijd neemt om beide strategieën uit te werken. Beiden gelden als basis voor de toekomst voor je business binnen een bepaald gebied. Met een doordacht plan sta jij steviger in je schoenen en kun je beter(e) keuzes maken. Je voorkomt hiermee dat plannen achteraf met elkaar gaan botsen en daarmee je (online) groei belemmeren. Aan te raden is om samen met je team te brainstormen alvorens je een gedetailleerde strategie opzet. Het hebben van een paar extra ogen kan nooit kwaad en kan inzichten geven waar een ander teamlid wellicht nog niet aan had gedacht. Samen sta je sterk.

Bel of app: 0616369804
Mail: yael@omcbase.nl

Wil je even sparren?

Beide strategieën zijn van groot belang om inzichtelijk te hebben alvorens je begint met je onderneming. Wil je graag dat wij hier naar kijken? Ons team staat voor je klaar!